[SECCON 2018 QUALS] shooter – RE 434

shooter
Enjoy the game!
Download

In every challenge, we first use it to get the overview of the app, so install the apk and open it to see what it does

Shoot game?

End, input name to be ranked!

Uh…oh… why are so many strange names? We can guess the app connect to the server and receive/send the records.

Continue reading

[SVATTT 2016] simplehttp – web300

Challenge:

Why do I have to use Apache/Nginx when I can build it myself with less than 60 lines of code.
main.rb

Chào các bạn, mình đã trở lại với bài writeup web cuối (giống năm ngoái), tuy nhiên vị trí đã khác đi vì mình hông còn đi thi nữa T_T

Đối với những bài cho source thì mình luôn tôn trọng tác giả làm ra => đọc source trước, fuzzing sau. Continue reading