[Codegate CTF 2018] Impel Down – Misc

#Meepwn CTF Team

Challenge:

nc ch41l3ng3s.codegate.kr 2014

Solved by:

@tinduong & @tsug0d

Writeup:
Another pyjail challenge, its interesting, we nc to the server, the challenge begin:
begin

Continue reading

Advertisements

[SVATTT 2016] simplehttp – web300

Challenge:

Why do I have to use Apache/Nginx when I can build it myself with less than 60 lines of code.
main.rb

Chào các bạn, mình đã trở lại với bài writeup web cuối (giống năm ngoái), tuy nhiên vị trí đã khác đi vì mình hông còn đi thi nữa T_T

Đối với những bài cho source thì mình luôn tôn trọng tác giả làm ra => đọc source trước, fuzzing sau. Continue reading