[Pentest Q&A cùng Tsu] #8: Broken Link

Sup, long time no see 😀 Hiện tại mình có công việc mới nên tập trung làm việc, ít bờ lốc bờ liếc nên các bạn sẽ ít thấy mình lắm 😦 Anh em nào còn nhớ mình thì inbox facebook nói chuyện chơi 😉

Q1: Chủ đề nghe lạ quá bạn?

Bug này là bug tuỳ context, nghĩa là tuỳ code như nào mà impact nó sẽ từ None cho đến Critical, đại khái là link chết thôi.

Continue reading