[Pentest Q&A cùng Tsu] #4: Phishing – Tabnabbing via target=”_blank”

Q1: Phishing thì mình biết rồi, là đi lừa đảo chứ gì, còn tabnabbing là giề?

A1: Ừm… đầu tiên mình xin cám ơn wiki, cám ơn google đã giúp đỡ mình viết nên bài này, cụ thể:


Túm lại là làm nhiễu loạn cái tab để đạt được mục đích của mình
Continue reading