[SVATTT 2015] CSecretboxeS

Mình sẽ cố gắng nói bài này 1 cách ngắn gọn nhất, bỏ qua công đoạn try hard nên không thắc mắc vì sao mình lại suy nghĩ đến hướng như vậy nhé.


Continue reading