[MATESCTF] Balaca – web 400

Challenge: http://weblab03.matesctf.org/index.php

mình ra bài này phút 91, sau khi giải kết thúc được 1 phút, rất là akay

#TeamSecrekt
Continue reading

[SVATTT 2015] CSecretboxeS

Mình sẽ cố gắng nói bài này 1 cách ngắn gọn nhất, bỏ qua công đoạn try hard nên không thắc mắc vì sao mình lại suy nghĩ đến hướng như vậy nhé.


Continue reading